Vic trenutka

Čak Noris je umro pre 10 godina, samo smrt još nije smogla snage da mu to kaže.


Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novi vic.