Vic trenutka

Došao Mujo u policiju:
Hoću prijavit ženu!
A zašto?
Ona je tajni agent.
Za koga radi?
Za CIU.
Za CIU?
Aha.
A otkud ti to znaš?
Pa svaku noć, oko ponoći, kad misli da spavam, izađe na terasu i viče: "ES-A-DE"!


Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novi vic.