Da li ste znali

Na osnovu starih nadgrobnih spomenika, može se zaključiti da je u 1. veku prosečan ljudski život bio 32 godine.

Čuveni lažljivac iz književnosti, baron Minhauzen, zaista je postojao. Pravo ime bilo mu je Karl Fridrih Hijeronimus, a bio je oficir u ruskoj vojsci za vreme rata protiv Turske u 18. veku.

U Škotskoj živi vrsta mačaka čije uši ne štrče nego vise.

Jirgen Krist iz Lipštata, u Nemačkoj, već godinama skuplja stare naočari za dalekovide i stare aparate za poboljšanje sluha da bi ih, bez naknade, dao ili poslao starijim osobama kojima su potrebni.

U Japanu vinova loza slabo uspeva, pa su Japanci napravili vino od mandarina koje ima gotovo isti ukus kao ono od grožđa.

 

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novu zanimljivost.