Vic trenutka

Kako policajac veže pertlu?

Levu nogu digne na stolicu, a na desnoj je zaveže!

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novi vic.