Buka i zdravlje

Buka je, nažalost, deo naše svakodnevnice, ali što smo duže izloženi naročito jakoj buci, to ona više ugrožava naše zdravlje.
Naši preci su znali za prirodne izvore buke (grmljavina, zemljotres, šum vetra, šum mora, šum reke ili vodopada…), ali su bili mnogo manje izloženi buci nego što smo mi danas. Pored prirodnih izvora buke, mi smo u svakodnevnom životu gotovo neprestano izloženi buci manjeg ili većeg intenziteta (razglas, zvučnici, radne mašine, motorna vozila, avio-saobraćaj, građevinske mašine, kuhinjski aparati, dizalice, liftovi…).
Šta je buka?
Pod bukom podrazumevamo razne zvuke jačeg intenziteta koji dopiru do našeg slušnog aparata i našeg organizma.
Buka se izražava u decibelima (dB). Po intenzitetu razlikujemo: malu buku, normalnu buku, jaku buku, vrlo jaku buku i zaglušujuću buku.
Mala buka je tih šum ili tih govor jačine do 50 dB i ona ne smeta organizmu.
Normalna, prirodna ili umerena buka takođe nije štetna, a izaziva je srednja jačina govora u granicama od 60 do 65 dB.
Jaka buka je kada se galami, glasno govori ili čuje rad motora u granicama od 70 do 80 dB.
Vrlo jaku i neprijatnu buku izazivaju: krik, vrisak, pucanj, grmljavina, prese i slične mašine jačine od 80 do 100 dB.
Zaglušujuću buku stvaraju: avionski motori, preglasna muzika, pneumatski aparati i slično. Ova buka prelazi po intenzitetu 100 dB, izaziva bol i oštećuje sluh.
Bolesti koje izaziva velika buka
Dokazano je da dugotrajna ili jaka buka može biti neposredno ili posredno uzrok ne samo oštećenja sluha nego i drugih bolesti i tegoba, a navodimo samo neke:

 • aritmija srca
 • gubitak apetita
 • depresija
 • nervoza
 • nesanica
 • podiže krvni pritisak
 • podiže nivo šećera u krvi
 • razara krvne sudove
 • razara nervni sistem
 • razdražljivost
 • stres
 • umanjenje radne sposobnosti
 • hronični umor

Kako se zaštititi od buke?
Ukoliko je gradska buka koja se čuje u stanu prevelika i stalna, jedno od rešenja je i promena mesta stanovanja.
U gradovima, parkovi, zeleni gusti zasadi i gusto rastinje uspešno štite od buke i prostiranja zvuka. Beton, čelik i staklo dobro prenose i dobro reflektuju buku (zvuk) pa nas ne štite od nje.
Postoji mnogo načina da se zaštitimo bar delimično od buke ako već nismo u stanju da buku potpuno isključimo iz svog života. Zaštitom od buke mi doprinosimo poboljšanju svog zdravlja i zdravlja svoje dece.
U stanu možemo isključiti ili smanjiti izvore buke koji su pod našom kontrolom: popraviti nesipravne uređaje, smanjiti jačinu zvuka audio-uređaja, ugraditi prozore sa duplim staklima, poboljšati zvučnu izolaciju zidova, staviti deblje zavese na prozore, gajiti balkonsko i kućno ukrasno bilje.
Na ulici možemo šetati kada je buka (i zagađenost) manja, kretati se manje bučnim ulicama ili parkovima.
Na poslu treba popraviti neispravne uređaje, koristiti zaštitnu opremu i zaštitnu izolaciju, oplemeniti prostor (u granicama mogućnosti) zelenilom.
Odmor i vikend treba koristiti što je moguće više za odmor u prirodi i tišini (park, šuma, banje, pored reke, pored mora…)
Ishranom se može smanjiti negativan uticaj buke na naš organizam: više vitamina i minerala, više antioksidanata, više voća i povrća, manje aditiva, manje rafinisanih namirnica.

Ostavite komentar

Ostavite komentar