Windows Vista – deblokiranje operativnog sistema

Šta raditi kada vam blokira operativni sistem i računar ne može da se startuje? U nekim slučajevima najbolje je potražiti pomoć stručnog lica, ali postoje situacije kada ponešto možete uraditi i sami. Evo nekoliko predloga šta raditi kada dođe do blokade operativnog sistema, a na vašem računaru je instaliran operativni sistem Windows Vista. U slučaju blokade podizanja operativnog sistema Windows Vista na računaru, prvu pomoć treba da potražite u meniju Advanced Boot Options. U njemu vam se nude određene opcije, a birate ih u zavisnosti od toga kako se problem manifestuje.
Opcija Safe Mode

 • Windows Vista se ne podiže nakon POST-a.
 • Windows Vista određeno vreme ne pokazuje nikakve znakove aktivnosti.
 • Lokalni štampač ne radi.
 • Loša slika na monitoru i zamrljan tekst.
 • Računar se često zablokira.
 • Dolazi do naglog usporavanja računara.
 • Provera u kojim se uslovima javlja određena greška.

Opcija Safe Mode with Networking

 • Nemogućnost podizanja Windows Vista-e uz druge Safe Mode opcije.
 • Drajveri ili programi potrebni za rešavanje problema nalaze se na mrežnom resursu.
 • Treba vam pristup e-mail-u ili nekom drugom vidu mrežne komunikacije da biste kontaktirali službu tehničke pomoći.
 • Treba vam pristup internetu putem mrežnog gateway-a da biste skinuli drajver određenih uređaja ili da biste posetili web lokaciju tehničke podrške.

 • Koristite deljenu instalaciju Windows Vista-e.

Opcija Safe Mode with Command Prompt

 • Nemogućnost podizanja Windows Vista-e uz druge Safe opcije.
 • Programi potrebni za rešavanje problema pokreću se iz komandne linije.
 • Ne možete da učitate Windows GUI.

Opcija Enable Boot Logging

 • Windows Vista se zablokira kada aktivirate zaštićeni režim
 • Treba vam detaljniji izveštaj o procesu podizanja sistema
 • Sumnjate da drajver zaštićenog režima onemogućava podizanje Windows Vista-e
Ostavite komentar

Ostavite komentar