Access – Migracija podataka na MS SQL Server

Kada naša baza podataka preraste mogućnosti Access-a, vreme je za selidbu naših podataka na neki od sistema za upravljanje relacionim bazama podataka. Jedna od najpovoljnijih i najjednostavnijih opcija je migracija podataka, tj. cele baze podataka na Microsoft SQL Server. SQL Server za migraciju podataka uopšte, ima odličnu alatku koja se zove „Data Transformation Services“, tj. „Import and Export Data“, sve zavisi odakle pozivate alat. Ako je pozivate iz SQL „Enterprise Manager“-a, kliknućete na dugme „Tools> Data Transformation Services> Import Data“, a ako pokrećete servis sa desktopa, ićićete na „Start> Program files> Microsoft SQL Server> Import and Export Data“.

Kada izaberete prethodnu opciju, pokrenućete „DTS Wizard“, odnosno „čarobnjak“ koji će vas voditi kroz celu proceduru migracije. Kada se pojavi prvi dijalog prozor kliknite „Next“ da bi došli do dijaloga za definisanje izvora. U novom dijalog prozoru „Choose a Data Source“ u listi Source izaberite „Microsoft Access“, a zatim kliknite na dugme sa tri tačke pored polja „File name“. Otvoriće vam se standardni Windows dijalog za pretragu diska, pronađite željenu „.mdb“ bazu podataka i kliknite „Open“. Kada kliknete „Next“, u sledećem koraku ćete odrediti destinaciju, podrazumeva se da će to biti SQL Server, ali takođe ovaj alat možete upotrebiti za prostu konverziju baza podataka, iz jednog formata u drugi.

U listi „Server“ pronađite vaš lokalni SQL server ili upišite njegovu mrežnu adresu, potom ispod, preko radio-dugmadi izaberite tip autentifikacije za datu bazu. I na kraju ovog koraka, preko liste „Database“ birate da li ćete izvornu bazu uvesti u postojeću ili potpuno novu bazu podataka. Klikom na „Next“ prelazimo na dijalog prozor u kome specifikujemo da li ćemo prebaciti sve tabele i sve podatke ili ćemo pomoću upita definisati samo određene podatke za uvoz. Kliknite na „Next“ i pojaviće se sledeći dijalog – „Select Source Tables“ u kome jednostavnom potvrdom biramo tabele iz baze za uvoz. I na kraju dovoljno je da u narednom koraku samo kliknete na „Next“.

Radeći po prethodnoj proceduri, uvezli ste vašu Access bazu podataka na SQL Server. Takođe, preporuka je da ovaj alat – „Data Transformation Services“ koristite i kao dopunu drugim alatima za kreiranje rezervnih kopija (back-up). Na taj način ćete njihovim zajedničkim korišćenjem moći da obezbedite vašim korisnicima maksimalnu raspoloživost resursa.

Ostavite komentar

Ostavite komentar