Windows – Podešavanje jačine izlaza zvučne kartice

Tema ovog priloga je podešavanje zvučne kartice koju posedujete radi postizanja što boljeg ugođaja pri radu. Potrebno je da posedujete PC kompjuter i operativni sistem Windows 95/98, sa instaliranom zvučnom karticom.

Kada instalirate karticu, moguće je da nećete čuti nikakav zvuk koji proizvodi vaš kompjuter. Prva stvar koju treba proveriti je podešavanje volumena zvuka na vašem računaru. Indikator jačine zvuka se nalazi u donjem desnom uglu Taskbar-a, gde ćete videti malu ikonicu zvučnika. Ovo je ikonica za podešavanje jačine zvuka. Ukoliko ne vidite ikonu, morate izvršiti određeno podešavanje:

  • Sa desktopa izaberite dugme „Start> Settings> Control Panel“
  • Otvoriće vam se prozor „Control Panel“-a.
  • Kliknite dvostruko na ikonicu „Multimedia“, i otvoriće se prozor za podešavanje multimedije.
  • Potvrdite opciju „Show volume control on the taskbar“, pa zatim kliknite na „Apply“, i na kraju na „OK“.
Za izmenu jačine zvuka kliknite samo jednom na ikonicu zvučnika. Nakon klika, pojaviće se klizač, kojim ćete podesiti jačinu izlaznih zvukova iz vašeg PC-ja. Zapazite na ovom malom klizaču i polje za potvrdu „Mute“, ako ga čekirate (potvrdite), isključićete svaki zvuk (doći će i do promene ikonice). Kada ste podesili jačinu, kliknite bilo gde sa strane na desktop. Na prethodno opisani način vrši se promena jačine za sve vrste zvukova koje proizvodi kompjuter.

Takođe je moguće da izvršimo podešavanje jačine za različite vrste audio izvora (različite vrste zvukova).

  • Kliknite dvostruko na ikonicu zvučnika, i otvoriće se prozor Master Out.
  • Iz ovog prozora možete podesiti jačinu zvuka za .wav fajlove, za muzičke CD-e, i za Midi fajlove, i to opet preko klizača. Pored ovoga, ovde možemo podesiti i jačinu zvuka prilikom snimanja zvuka, preko mikrofona.
  • Izaberite meni „Options> Properties“, pa u novom prozoru kliknite na radio-dugme „Adjust the recording volume for Recording“.
  • Sada možete podesiti ulazne nivoe za vaš mikrofon (naravno, ako ga posedujete).
Za vraćanje na desktop izaberite meni „Options> Exit“.

Ostavite komentar

Ostavite komentar