Misli poznatih

Najbolji savetodavci, pomagači i prijatelji nisu oni koji nam kažu šta da radimo u određenim prilikama, već oni koji nam pruže strastan duh i želju da se ponašamo na pravi način i puste nas, i pored svih grešaka koje napravimo, da sami otkrijemo najbolji mogući put.

Filim Bruks,  američki sveštenik (1835-1893)

 

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novu misao.