2005. godina biće…

Anketa je završena (pre 15 godina).

2005. godina biće...

to niko ne zna
39.91%
bolja od 2004.
28.21%
gora od 2004.
23.65%
ista kao prethodna
8.23%