2006. godina biće…

Anketa je završena (pre 14 godina).

2006. godina biće...

to niko ne zna
44.62%
bolja od 2005.
32.50%
gora od 2005.
16.21%
ista kao prethodna
6.68%