2010. godina biće…

Anketa je završena (pre 10 godina).

2010. godina biće...

to niko ne zna
40.42%
bolja od 2009.
31.55%
gora od 2009.
16.54%
ista kao prethodna
11.50%