2021. godina biće…

Anketa je završena (pre 7 meseci).

2021. godina biće...

to niko ne zna
47.66%
bolja od 2020.
25.00%
gora od 2020.
15.63%
ista kao prethodna
11.72%