2016. godina je za mene bila:

Anketa je završena (pre 4 godine).

2016. godina je za mene bila:

Sumiraću utiske na kraju godine
35.34%
Loša
33.08%
Dobra
30.08%
Sjajna
1.50%