Čega se plašite?

Anketa je završena (pre 15 godina).

Čega se plašite?

Rata
18.18%
Ja sam neustrašiv/a
17.15%
Visine
16.58%
Insekata
13.10%
Prirodnih nepogoda
12.12%
Mraka
7.08%
Terorističkih napada
6.26%
Vode
4.22%
Pasa
3.34%
Divljih životinja
1.97%