Čega se plašite?

Anketa je završena (pre 12 godina).

Čega se plašite?

Rata
20.96%
Visine
16.57%
Ja sam neustrašiv/a
14.42%
Prirodnih nepogoda
12.19%
Insekata
11.66%
Mraka
6.74%
Vode
5.52%
Terorističkih napada
4.96%
Pasa
3.86%
Divljih životinja
3.13%