Da li lažete?

Anketa je završena (pre 9 godina).

Da li lažete?

Kada sam primoran/a
30.40%
Ponekad
25.96%
Dešava se
19.52%
Gotovo nikad
18.57%
Veoma često
5.56%