Da li slušate narodnu muziku?

Anketa je završena (pre 3 godine).

Da li slušate narodnu muziku?

Samo u određenim prilikama
39.46%
Da
37.84%
Ne, nikako
22.70%