Da li ste ikada izvadili zub kod stomatologa?

Anketa je završena (pre 7 godina).

Da li ste ikada izvadili zub kod stomatologa?

više puta
43.89%
nekoliko puta
31.11%
jednom
9.51%
dvaput
8.29%
nikad
7.20%