Da li ste kreditno zaduženi?

Anketa je završena (pre 6 meseci).

Da li ste kreditno zaduženi?

nikada neću podići kredit
50.70%
da, vraćam kratkoročni kredit
28.17%
da, podigao/la sam dugoročni kredit
15.49%
ne, ali planiram da podignem kredit
5.63%