Da li ste srećni?

Anketa je završena (pre 16 godina).

Da li ste srećni?

Uglavnom
31.52%
Sreća je relativna
17.14%
Nisam ni srećan/srećna ni nesrećan/nesrećna
13.22%
Da, u potpunosti
11.83%
Šta to beše sreća?
7.99%
Pomalo sam nesrećan/nesrećna
7.67%
Ne znam
5.96%
Veoma sam nesrećan/nesrećna
4.67%