Da li ste za legalizaciju prostitucije?

Anketa je završena (pre 15 godina).

Da li ste za legalizaciju prostitucije?

Ako je zakonski dobro regulisana
36.26%
Nipošto, to je širenje nemorala
32.30%
Naravno
22.23%
Nisam siguran/sigurna
9.22%