Da li ste zaljubljeni?

Anketa je završena (pre 14 godina).

Da li ste zaljubljeni?

Da
52.25%
Ne
16.77%
Nisam siguran/a
13.58%
Nadam se da hoću
10.52%
U sebe
3.56%
Nikad nisam bio/la
3.33%