Da li učestvujete u diskusijama na forumima?

Anketa je završena (pre 4 godine).

Da li učestvujete u diskusijama na forumima?

Ne, niti čitam niti učestvujem
47.41%
Čitam ali ne učestvujem
42.22%
Da, često
10.37%