Da li vaša plata zavisi od kvaliteta vašeg rada?

Anketa je završena (pre 4 godine).

Da li vaša plata zavisi od kvaliteta vašeg rada?

Ne, nimalo
38.35%
Nisam zaposlen/zaposlena
18.80%
Samo delimično
17.29%
Da, apsolutno
14.29%
Obrnuto je proporcionalna kvalitetu mog rada
7.52%
Nisam siguran/sigurna
3.76%