Da li vaša plata zavisi od kvaliteta vašeg rada?

Anketa je završena (pre 16 godina).

Da li vaša plata zavisi od kvaliteta vašeg rada?

Ne, nimalo
41.84%
Nisam zaposlen/zaposlena
18.26%
Samo delimično
15.76%
Da, apsolutno
14.45%
Obrnuto je proporcionalna kvalitetu mog rada
6.82%
Nisam siguran/sigurna
2.88%