Da možete, napustili biste Srbiju?

Anketa je završena (pre 12 godina).

Da možete, napustili biste Srbiju?

Zauvek
22.98%
Da, zbog posla
19.22%
Ne znam
14.30%
Ne, lepo mi je ovde
12.46%
Nikad
12.20%
Da, zbog školovanja/usavršavanja
10.51%
Da, zbog ljubavi
8.33%