Da možete, napustili biste Srbiju?

Anketa je završena (pre 9 godina).

Da možete, napustili biste Srbiju?

Zauvek
29.84%
Da, zbog posla
24.34%
Ne znam
15.02%
Nikad
9.93%
Ne, lepo mi je ovde
8.63%
Da, zbog ljubavi
6.32%
Da, zbog školovanja ili usavršavanja
5.91%