Da možete, napustili biste Srbiju?

Anketa je završena (pre 8 godina).

Da možete, napustili biste Srbiju?

Zauvek
31.18%
Da, zbog posla
27.26%
Ne znam
12.22%
Nikad
9.75%
Ne, lepo mi je ovde
9.21%
Da, zbog ljubavi
6.02%
Da, zbog školovanja ili usavršavanja
4.38%