Da možete, šta biste promenili u životu?

Anketa je završena (pre 13 godina).

Da možete, šta biste promenili u životu?

Finansijsku situaciju
42.30%
Emotivnu vezu
24.12%
Količinu slobodnog vremena
12.75%
Zdravstveno stanje
11.41%
Baš ništa
9.41%