Da možete, šta biste promenili u životu?

Anketa je završena (pre 5 meseci).

Da možete, šta biste promenili u životu?

Zdravstveno stanje
36.57%
Finansijsku situaciju
23.43%
Emotivnu vezu
19.43%
Količinu slobodnog vremena
10.86%
Baš ništa
9.71%