Da možete, u koju biste se zemlju odselili?

Anketa je završena (pre 7 meseci).

Da možete, u koju biste se zemlju odselili?

Ja bih da ostanem kod kuće
40.61%
U neku drugu
15.71%
Grčku
10.34%
Švajcarsku
9.96%
Italiju
6.13%
SAD
4.98%
Nemačku
4.60%
Kanadu
4.21%
Francusku
2.68%
Veliku Britaniju
0.77%