Da možete, u koju biste se zemlju odselili?

Anketa je završena (pre 10 godina).

Da možete, u koju biste se zemlju odselili?

Ja bih da ostanem kod kuće
25.15%
U neku drugu
14.81%
Švajcarsku
13.21%
Italiju
12.35%
SAD
8.61%
Grčku
7.11%
Kanadu
6.20%
Francusku
5.47%
Nemačku
3.92%
Veliku Britaniju
3.19%