Da možete, u koju biste se zemlju odselili?

Anketa je završena (pre 6 godina).

Da možete, u koju biste se zemlju odselili?

Ja bih da ostanem kod kuće
25.85%
Švajcarsku
17.07%
U neku drugu
16.34%
Italiju
10.98%
Kanadu
7.32%
Nemačku
6.83%
Grčku
6.34%
Francusku
3.90%
SAD
3.66%
Veliku Britaniju
1.71%