Kada jedete kod kuće…

Anketa je završena (pre 6 godina).

Kada jedete kod kuće...

skuvam ili pripremim nešto
67.71%
spremi mi hranu neko drugi
20.31%
kako-kad
10.94%
naručim picu ili nešto drugo
0.52%
podgrejem smrznutu hranu
0.52%