Kada primate platu?

Anketa je završena (pre 1 godina).

Kada primate platu?

dva puta mesečno
43.86%
imeđu 5. i 15. u mesecu
17.54%
1. u mesecu
17.54%
posle 15. u mesecu
8.77%
sa zakašnjenjem od više meseci
7.02%
sa zakašnjenjem od 15 do 30 dana
5.26%