Kada se najkasnije stambeno treba odvojiti od roditelja?

Anketa je završena (pre 6 meseci).

Kada se najkasnije stambeno treba odvojiti od roditelja?

20-25
34.29%
26-30
31.43%
Nikad nije kasno
14.76%
18
11.90%
31-35
5.24%
40+
1.43%
36-40
0.95%