Kada se najkasnije stambeno treba odvojiti od roditelja?

Anketa je završena (pre 1 godina).

Kada se najkasnije stambeno treba odvojiti od roditelja?

20-25
39.90%
26-30
30.54%
Nikad nije kasno
13.30%
18
8.87%
31-35
5.42%
40+
0.99%
36-40
0.99%