Kada se obično budite?

Anketa je završena (pre 15 godina).

Kada se obično budite?

7:00-9:00
28.08%
9:00-11:00
22.38%
6:00-7:00
22.03%
11:00-13:00
10.32%
Pre 6:00
8.56%
Kako-kad
5.90%
Posle 13:00
2.72%