Kada se obično budite?

Anketa je završena (pre 1 godina).

Kada se obično budite?

6:00-7:00
29.05%
Pre 6:00
27.93%
7:00-9:00
25.70%
9:00-11:00
9.50%
Kako-kad
5.03%
11:00-13:00
2.23%
Posle 13:00
0.56%