Kada se obično budite?

Anketa je završena (pre 10 godina).

Kada se obično budite?

6:00-7:00
34.56%
7:00-9:00
25.86%
Pre 6:00
17.21%
9:00-11:00
11.95%
Kako-kad
4.83%
11:00-13:00
4.02%
Posle 13:00
1.58%