Kada ste kršteni?

Anketa je završena (pre 4 godine).

Kada ste kršteni?

Kao beba
45.20%
Nisam kršten
16.38%
Od 1. do 7. godine
15.82%
Posle 25. godine
12.99%
Od 15. do 25. godine
7.91%
Od 7. do 15. godine
1.69%