Kada ste poslednji put bili kod zubara?

Anketa je završena (pre 15 godina).

Kada ste poslednji put bili kod zubara?

Pre 6 meseci ili skorije
49.27%
Pre 7-11 meseci
13.47%
Ne mogu ni da se setim
12.52%
Pre više od 2 godine
10.07%
Pre 12-15 meseci
9.29%
Pre 16-23 meseca
5.38%