Kada ste poslednji put imali seks?

Anketa je završena (pre 1 godina).

Kada ste poslednji put imali seks?

Prve više od godinu dana
36.69%
Pre nekoliko dana
21.58%
Pre nekoliko sati
14.39%
Pre nekoliko nedelja
10.07%
Pre nekoliko meseci
9.35%
Nikad
7.91%