Kada ste poslednji put imali seks?

Anketa je završena (pre 10 godina).

Kada ste poslednji put imali seks?

Pre nekoliko dana
34.76%
Pre nekoliko sati
15.06%
Pre nekoliko nedelja
14.65%
Prve više od godinu dana
12.47%
Nikad
12.29%
Pre nekoliko meseci
10.76%