Kada ste poslednji put imali seks?

Anketa je završena (pre 8 godina).

Kada ste poslednji put imali seks?

Pre nekoliko dana
30.78%
Pre nekoliko sati
17.85%
Prve više od godinu dana
16.87%
Pre nekoliko nedelja
14.05%
Pre nekoliko meseci
11.60%
Nikad
8.85%