Kada ste poslednji put pročitali knjigu?

Anketa je završena (pre 10 godina).

Kada ste poslednji put pročitali knjigu?

Pre nekoliko dana
41.00%
Pre mesec dana
16.20%
Ne sećam se
15.22%
Pre 3 meseca
9.96%
Pre više od 2 godine
5.97%
Pre 4-6 meseci
4.71%
Pre 7-12 meseci
4.11%
Pre 13-24 meseca
2.85%