Kakav ste đak bili u osnovnoj školi?

Anketa je završena (pre 13 godina).

Kakav ste đak bili u osnovnoj školi?

Odličan
69.71%
Vrlo dobar
21.99%
Dobar
5.96%
Pa... prilično loš
1.39%
Dovoljan
0.94%