Kakav ste đak bili u osnovnoj školi?

Anketa je završena (pre 8 godina).

Kakav ste đak bili u osnovnoj školi?

Odličan
63.41%
Vrlo dobar
26.07%
Dobar
7.39%
Dovoljan
1.61%
Pa... prilično loš
1.52%