Kako sastavljate kraj sa krajem?

Anketa je završena (pre 8 meseci).

Kako sastavljate kraj sa krajem?

nemam takvih problema
31.58%
kupujem samo osnovne namirnice
29.82%
nikako
16.67%
nikuda ne mrdam
13.60%
pozajmljujem
5.70%
grebem se
2.19%
kradem
0.44%