Kako sastavljate kraj sa krajem?

Anketa je završena (pre 1 godina).

Kako sastavljate kraj sa krajem?

nemam takvih problema
33.87%
kupujem samo osnovne namirnice
26.34%
nikuda ne mrdam
15.05%
nikako
14.52%
pozajmljujem
6.99%
grebem se
1.61%
kradem
1.61%